Få størst udbytte af dine returvarer

Har du returvarer stående, der aldrig er kommet videre? Enten fordi tiden ikke lige var til det, eller fordi originalemballagen er blevet beskadiget under transporten? Så kan du hente både tid og penge på at outsource returhåndteringen til os.

Hurtigt ind – hurtigt ud igen 
Så snart vi modtager din returvare, registrerer, tester og klargør vi den, så den hurtigt er tilbage på hylden og klar til genanvendelse. Vi har blandt andet en specialafdeling til test af elektronisk udstyr, et bredt udvalg af emballage og et faktureringssystem, der automatisk sætter pengene tilbage på kundens konto.

Et samarbejde med AT Postservice sikrer dig hurtig og professionel håndtering af dine returvarer – og af dine kunder.

SiteMap