Landbrug og Fødevarer

En brik som er vigtig for at det store puslespil falder på plads. 

Gennem 20 år har vi gjort brug af AT Postservice. “I en foranderlig tid med fusioner og udskiftning på mange poster, er det et ufravigeligt krav fra min side, at logistik og service er på plads.

Kunder og medlemmer må aldrig fornemme eller opleve at vi ikke har styr på sagerne.” “Derfor har vi gennem alle disse år sat stor pris på at have AT Postservice i ryggen.

En brik som man ikke umiddelbart tænker så meget over i hverdagen, men som er vigtig for at det store puslespil falder på plads.”

Lisbeth Olsgaard, Brand Manager Landbrug & Fødevarer

Fakta om Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer er en privat erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder. Landbrug & Fødevarer repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 141.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 120 milliarder kroner årligt. Læs mere på www.lf.dk